De jury

logo PVM

De jury van ‘het Veiligste Magazijn’ van Nederland heeft zeker geen eenvoudige taak. Wat het werk van de jury extra moeilijk maakt, is het feit dat de deelnemers vaak een zeer gemêleerd gezelschap vormen. We stellen hier de jury aan u voor.

Juryvoorzitter René de Koster stelt nadrukkelijk dat het bij de verkiezing om meer gaat dan het voorkomen van ongevallen. “Het is veel breder dan dat. Het gaat om de werkomstandigheden, en daarvan is veiligheid maar een beperkt onderdeel. We zoeken het magazijn met de allerbeste werkomstandigheden.”

Invloed werkklimaat onderschat

Volgens De Koster wordt de invloed van het werkklimaat op de bedrijfsprestaties vaak onderschat. Hoewel dat wetenschappelijk nog niet is aangetoond, is De Koster ervan overtuigd dat een goed werkklimaat ook leidt tot betere prestaties.

Rene de Koster

Prof. René de Koster (juryvoorzitter) / hoogleraar logistiek en operations management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Volgens De Koster is het winnen van de prijs niet alleen een eer, maar ook een goede manier om aan medewerkers te laten zien dat het bedrijf z’n best doet om een goed werkklimaat te scheppen. “Dat wordt steeds belangrijker. Er is een groot tekort aan magazijnmedewerkers. Een goed werkklimaat helpt om mensen aan te trekken en te behouden.”

Eric Hereijgers

Eric Hereijgers / senior consultant Logistics at St. Onge

“Veiligheid is in deze magazijnen niet alleen een papieren tijger. Er wordt veel aandacht geschonken aan de cultuur in de magazijnen. Ook de manier waarop in sommige magazijnen uitzendkrachten geïnstrueerd worden, is opvallend. Zij krijgen niet een simpel velletje met regels waaraan ze moeten voldoen, maar een echte presentatie.”

Profielfoto Girbien

 Girbien de Bruin / directeur logistiek Tempo-Team

“De werksituaties in logistieke operaties kenmerken zich vaak door strakke deadlines, sterk fluctuerende volumes en hoge kwaliteitseisen. Vaak is de personeelsbezetting in dit type operaties een combinatie van een schil eigen medewerkers met een (grote) schil flexmedewerkers. Het creëren van een integrale veiligheidscultuur, goed werkende procedures en naleving hiervan in de dagelijkse praktijk is het spanningsveld waar organisaties mee te maken hebben. Om succesvol te zijn als leverancier en werkgever is optimale inrichting op al deze aspecten van veilig werken noodzaak en steeds essentiëler.”

Ewout Brehm / directie buro fysieke arbeid

“De mens centraal in het ontwerp en de inrichting van magazijnen, werkprocessen en werkstations. Dat is het uitgangspunt ergonomie. En dit leidt niet alleen tot meer werktevredenheid, minder vermoeidheid en minder gezondheidsklachten bij de mensen zelf. Juiste toepassing van ergonomie leidt ook tot hogere performance want het is uiteindelijk de samenwerking van mensen met systemen die de performance bepaalt.”

Johan Kerver

Johan Kerver / Lid Managementteam evofenedex

“De hoeveelheid ongevallen op de werkvloer maakt het noodzakelijk dat het veiligheidsniveau bij de bedrijven verhoogd wordt. Hierop vormen magazijnen helaas geen uitzondering. Veiligheid op de werkvloer in de magazijnomgeving staat of valt met een actief en integraal veiligheidsbeleid, waarbinnen “van magazijnmedewerker tot manager” bewust en betrokken wordt samengewerkt en tijdig wordt bijgestuurd en bijgeschoold. evofenedex onderkent het belang van deze integraalaanpak in haar opleidingen, advies, samenwerkingen en informatievoorziening.”

 

jan_27Jan Hommes / Directeur BMWT

“Een veilige werkomgeving lijkt vanzelfsprekend. Werknemers willen in een veilige omgeving werken. De vele activiteiten in een magazijn verdienen bijzondere aandacht om tot een veilige omgeving te komen. Twee elementen kunnen worden onderscheiden: veilig werkmaterieel en het veilig omgaan met het werkmaterieel. Winnaars van de Prijs Veiligste Magazijn hebben deze zaken altijd goed op orde!”