DHL

DHL

De jury van het Veiligste Magazijn 2006 heeft unaniem DHL Exel Supply Chain in Bergen op Zoom gekozen tot het Veiligste Magazijn van Nederland. Het juryrapport:

De jury is met name onder de indruk van de wijze waarop de verschillende verkeersstromen op de werkvloer zijn gescheiden. Het meest vergaand is dat gebeurd in het orderverzamelgebied, waar voor het manueel orderpicken en het aanvullen van picklocaties met reachtrucks aparte gangpaden zijn gecreëerd. De veiligheid van de medewerkers is gegarandeerd doordat de stellingen zijn voorzien van grote metalen roosters. DHL laat zien bereid te zijn om uit oogpunt van veiligheid extra te investeren in ruimte en geld.

 

Verkeersstromen

Ook elders is zichtbaar dat bij de inrichting van het magazijn al in een vroeg stadium is nagedacht over veiligheid. Verkeersstromen zijn bijvoorbeeld gescheiden middels duidelijk zichtbare belijning. Voor intern transport verkeer zijn op de hoofdwegen zelfs gescheiden rijbanen aangebracht. Voor voetgangers zijn overal aparte looppaden in afwijkende kleuren gecreëerd.

Een potentieel gevaar vormen mensen die onbekend zijn met de operatie in het magazijn. Bezoekers van buiten zijn bij DHL echter duidelijk herkenbaar en mogen alleen onder begeleiding naar binnen. Vrachtautochauffeurs kennen hun plek op de blauwe stip naast de docks.

Orde en netheid

De jury is er van overtuigd dat orde en netheid van groot belang zijn voor de veiligheid. De opgeruimdheid van DHL wordt in dat verband geroemd. Overal hangen ‘cleaning stations’ met schoonmaakgereedschap. Ernaast hangen ‘for ever clean’ borden, waarop kan worden afgetekend wat is schoongemaakt. Elk hulpmiddel, van schaar tot reachtruck, heeft dankzij de 5S-methode zijn eigen plek gekregen. Opgeruimd staat niet alleen netjes, maar stimuleert ook gestructureerd en veilig werken. De reusachtige kunstwerken aan de muur versterken de prettige werkomgeving.

Veiligheidsbewustzijn

Een magazijn is ondanks alle fysieke en organisatorische veiligheidsmaatregelen geen veilig magazijn als de medewerkers zich niet bewust zijn van de risico’s. De jury heeft de indruk dat het veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers van DHL bijzonder sterk is ontwikkeld. De aantrekkelijke wijze waarop nieuwe medewerkers worden geïnstrueerd, helpt daarbij. Ook de rol die het management vervult, onder meer wat de communicatie naar de werkvloer betreft, is daarbij van groot belang.

Terechte winnaar

DHL Exel Supply Chain is in de ogen van de jury dan ook een terechte winnaar. De vestiging in Bergen op Zoom is het beste voorbeeld van een magazijn waar veiligheid is verankerd in de dagelijkse operatie. Van harte gefeliciteerd.

 

Ga terug naar de winnaarsgallerij