Intel International

Intel

De jury van het Veiligste Magazijn 2007 heeft Intel Corporation op Schiphol-Rijk voorgedragen voor de prijs Veiligste Magazijn van Nederland.

De jury is onder de indruk van de mate waarin Intel aandacht besteed aan veiligheid en gezondheid. De veiligheidscommisie van het distributiecentrum op Schiphol-Rijk hanteert de volgende visie: “Wij werken in een letselvrije omgeving, waarin geen ongelukken gebeuren en niemand gewond raakt”. Intel doet veel om die visie werkelijkheid te laten worden. De grote verscheidenheid aan culturen op de werkvloer maakt deze opdracht niet gemakkelijk.

Nieuwe medewerkers krijgen, afhankelijk van hun functie, verschillende trainingen die zijn gericht op veiligheid. Chauffeurs mogen alleen rijden op het type magazijntrucks waarvoor ze zijn opgeleid. Om de drie jaar krijgen alle chauffeurs een opfriscursus. Eens per jaar wordt intern gestreden om de titel ‘Veiligste heftruckchauffeur”.

Voordat een ploeg begint met werken, wordt in een start-up meeting stilgestaan bij het thema veiligheid. Daarbij vertellen medewerkers elkaar welke coaching ze de vorige dag van een collega hebben ontvangen.

In het magazijn worden medewerkers voortdurend geattendeerd op onveilige situaties. Op de kopse kant van de magazijnstellingen hangen enorme doeken, waarop medewerkers in woord en beeld worden aangespoord om veilig te werken. Het verkeersplan houdt zoveel mogelijk rekening met scheiding van verkeersstromen. Op plaatsen waar geen hef- of magazijntruck mag komen, zijn afgesloten met een ketting. Alle medewerkers dragen fluorescerende hesjes en vallen dus goed op. Waar dat wenselijk is, zijn heftafels aangebracht die ervoor zorgen dat medewerkers op ergonomische verantwoorde hoogte kunnen werken.

Positief is dat Intel dit jaar extra aandacht besteedt aan een schone en ordelijke werkomgeving. Ook Intel implementeert de 5S-methode. Daarnaast wordt elke maand een Playstation uitgereikt aan de medewerker die zich in de ogen van collega’s heeft onderscheiden op het gebied van orde en netheid.

De jury is wel van mening dat sommige maatregelen te ver zijn doorgevoerd. Een voorbeeld daarvan is de verplichting om op elke trap telkens één hand aan de reling te houden. Andere voorbeelden zijn de 41 rode stoptekens op de rijpaden in het magazijn – ook op plaatsen waar het zicht naar links en rechts goed is -, de draaicirkels van de deuren die op de vloer zijn ingetekend, en de combinatie van vlonders en backstops in de palletstellingen.

Gevolg is dat dit soort maatregelen op de medewerkers kunnen werken als een soort keurslijf. Het risico is dat de maatregelen weliswaar door het management zijn opgelegd, maar niet ten volle door de medewerkers op de vloer worden gedragen. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers juist minder alert worden op onveilige situaties. De jury is daarom content dat Intel overweegt om enkele rode stoptekens te vervangen door haaientanden.

 

Ga terug naar de winnaarsgallerij