Nissan Motor Parts Center

Nissan

De jury heeft Nissan Motor Parts Center in Amsterdam voorgedragen voor de prijs Veiligste Magazijn van 2010.

De jury is onder de indruk van de cultuur binnen de organisatie van Nissan, welke is gericht op continue verbetering. Deze cultuur is ontstaan door de ver doorgevoerde Kaizen aanpak. Om Kaizen te implementeren in een organisatie met bijna 200 medewerkers, 146.000 opgeslagen producten, in een DC van 90.000 vierkante meter, gelegen in het Amsterdamse is geen sinecure. Kaizen heeft geleid tot een grote medewerkersbetrokkenheid en dit uit zich in duidelijk beleid en diverse maatregelen op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld vloerbelijning, het informatiesysteem, en heftrucks met klapdeuren.

Binnen Nissan ligt veel nadruk op het creëren van de optimale werkplek. Dit wordt gerealiseerd door goed te letten op de ergonomische omstandigheden en het voorkomen van onnodige handelingen. Het distributiecentrum is schoon en komt over als strak georganiseerd; orde en netheid overheersen op de werkplek. Dit is het gevolg van de serieuze aanpak van 5S, welke geïntegreerd is in de Kaizen methodiek. Kaizen wordt praktisch gehanteerd binnen Nissan; de medewerkers wordt daarbij veel

verantwoordelijkheid gegeven. Zo is er de Kaizen-competitie met wisselbeker om verbeteringsprojecten daadwerkelijk ingevoerd te krijgen. Elke maand dient elk team een verbeteringsproject in te zenden en bij toerbeurt te presenteren aan collega’s. Thema’s zijn: “samenwerking”, “ergonomie” en “kosten”.

Nissan scoort uitzonderlijk hoog op werknemerstevredenheid. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het werken in teams en taakroulatie. Alle magazijnmedewerkers zijn zeer allround en wisselen daarnaast regelmatig van team.

Bij Nissan is veiligheid geen papieren tijger. Uiteraard zijn de bekende maatregelen vastgelegd in een veiligheidsplan, een verkeersplan en een ontruimingsplan. Maar daarnaast is veiligheid een geïntegreerd onderdeel van het dagelijks beleid. Veiligheid gaat hier niet ten koste van productiviteit, gegeven het feit dat het distributiecentrum uitmuntend scoort in internationale benchmarks.

Ondanks de vele maatregelen die genomen zijn om de werkplek op het gebied van ergonomie te optimaliseren, is hier zeker nog een en ander voor verbetering vatbaar. De aanschaf van mobiele tilhulpen zal hier zeker geen overbodige luxe zijn. Ook zijn de aanwezige kettingbanen relatief lawaaierig.

Toch is Nissan het sprekende bewijs dat er in een groot prestatiegericht DC, in een complexe omgeving ook veilig en gezond gewerkt kan worden. Nissan, de winnaar van de Prijs Veiligste Magazijn 2010. Goed om er te werken!

 

Ga terug naar de winnaarsgallerij