TIPS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN DUURZAAM INZETBAARHEIDSPLAN

Nieuws | 15 januari 2020 13:01 | Yvonne Bakergem

Richt je bij duurzame inzetbaarheid op de behoeftes van de werknemer, dan wordt de verantwoordelijkheid eerder gedragen. Dat is het advies van Ewout Brehm, directielid bij Bureau voor Fysieke Arbeid (BvFA). “Betrek medewerkers bij de opzet, inrichting en uitvoering van een gedegen plan rondom duurzame inzetbaarheid,” aldus Ewout.

Bedrijven moeten onder andere keuzes maken in de wijze waarop verantwoordelijkheden rondom duurzame inzetbaarheid zijn toebedeeld. “In een ideale situatie worden de verantwoordelijkheden en de samenhang rondom duurzame inzetbaarheid gedragen door alle lagen in de organisatie, dus zowel door het management als door de werkvloer. Dit kan betekenen dat het management de werkvloer ondersteunt en faciliteert door bewustwording en motivatie te stimuleren.”

Gereedschap

Het advies van Ewout is dan ook dat bedrijven het als hun taak moeten zien hun medewerkers te stimuleren en te helpen bij het nadenken over duurzame inzetbaarheid door zelf proactief zaken rondom dit thema bespreekbaar te maken. “In magazijnen heb je al snel te maken met fysiek werk en daarbij is het lichaam van de medewerkers een essentieel onderdeel. Ik zie het lichaam van de medewerker dan ook wel als zijn of haar belangrijkste gereedschap. En als dat niet op orde is, fysiek of mentaal, dan vergaat het plezier in het werk al snel. Door een gezonde veiligheidscultuur te creëren en te onderhouden, zullen leidinggevenden en medewerkers eerder met elkaar in gesprek gaan”, stelt Ewout. Hij denkt dat zij dit simpelweg niet gewend zijn. “Ik doel dan op écht met elkaar in gesprek gaan over hoe het met iemand gaat, hoe diegene zijn toekomst ziet, hoe diegene verwacht plezier in zijn werk te behouden en op welke manier de werkgever daaraan kan bijdragen. Het is belangrijk dat medewerkers issues rondom duurzame inzetbaarheid ook kunnen én durven benoemen bij hun leidinggevende.”

Enerzijds krijg ik te maken met medewerkers die te lang afwachten met het melden van een klacht rondom fysiek werk, zoals bijvoorbeeld slechte knieën. Soms vanuit angst voor het gevolg ervan voor hun functioneren. En anderzijds zie ik leidinggevenden die bang zijn omdat ze de oplossing niet altijd weten op vragen of klachten van medewerkers en hierdoor het gesprek vermijden. Het zou goed zijn als leidinggevenden hun nieuwsgierigheid behouden of verder uitbouwen en leren dat zij niet altijd het antwoord hoeven te geven, maar wel moeten weten wat er speelt bij de medewerkers. Pas dan kunnen zij verder onderzoeken wat zij kunnen doen om hun team beter te ondersteunen of te motiveren, zoals het aanpassen of wisselen van functie.”

Tips

  1. Onderzoek wat je al doet aan duurzame inzetbaarheid
    Veel bedrijven doen al van alles rondom duurzame inzetbaarheid, zoals een fietsplan, een sportvergoeding, cursussen of de mogelijkheid tot parttime werken. Maar is er bij jullie wel een goede samenhang, pakken de medewerkers de issues op of laat je nog ergens winst liggen?
  2. Duik niet meteen in de middelen
    Duurzame inzetbaarheid hoeft niet meteen veel geld te kosten, het kost vooral tijd en aandacht. Het opstellen van een visie en een plan kost tijd. Dit hoeft niet door een extern bureau gedaan te worden, maar het moet wel goed zijn. Pas als er een gedegen plan staat, kun je kijken naar de middelen die nodig zijn om de beschreven doelen te behalen, zoals een training of coaching. Uiteindelijk is het voor veel bedrijven belangrijk dat duurzame inzetbaarheid binnen het bedrijf het gesprek van de dag is, een gesprek zelf kost alleen maar tijd.
  3. Maak duurzame inzetbaarheid een vast onderdeel van functioneringsgesprekken

Zo weet je zeker dat het onderwerp altijd op de agenda staat en zorg je meteen ook voor een laagdrempelig karakter. Eventueel kun je de gesprekken veranderen in ‘Inzetbaarheidsgesprekken’ om ze zo in een breder kader te plaatsen. Dit zal niet meteen na een jaar al een groots effect hebben, maar door het een standaard onderwerp van gesprek te maken, gaat het wel steeds meer leven onder de medewerkers.

Workshop

Fysiek werk is een groot onderdeel van magazijnwerk en dit verdient bijzondere aandacht als het gaat over de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Veilig, gezond en gemotiveerd werken, is geen vanzelfsprekendheid, maar deze cultuur kun je wel creëren. De zes succesfactoren van BvFA helpen je bij het inrichten hiervan. Ewout Brehm geeft je tijdens zijn interactieve workshop ‘Hoe kan ik gezond en veilig blijven werken?’ op de Dag van het veilige magazijn op 6 februari in Zoetermeer, handvatten om de duurzame inzetbaarheid in het magazijn te vergroten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *