Aan de slag met een veiligheidsaanpak die wèl werkt

Jelle van Draanen
evofenedex
Workshopronde 1 en 2 -

U wilt bedrijfsongevallen in uw magazijn terugdringen en de veiligheid verhogen. En u wilt ook uw medewerkers aan u binden middels goed werkgeverschap rondom veiligheid. Maar hoe realiseer je dat eigenlijk? Richard Ohm (Sr EHS Specialist en ambassadeur Code Gezond en Veilig Magazijn) en Jelle van Draanen (docent veiligheid en cultuur bij evofenedex) geven u tijdens de interactieve workshop ‘Aan de slag met een veiligheidsaanpak die wél werkt’ handvatten rondom deze vraagstukken.

Want hoe creëer je nou echt een veilig werkklimaat voor uw werknemers? Volgens Richard en Jelle doe je dit onder andere door de veiligheidsrisico’s inzichtelijk te maken en te zorgen voor duidelijke en begrijpelijke instructies en door voortdurende aandacht aan veiligheid te besteden. En dat geldt niet alleen voor het management en de teamleiders, maar ook voor de werkvloer.  Gedrag en cultuur zijn steeds terugkomende elementen als het gaat om het creëren van een veilig klimaat. Leiderschap en een gezamenlijk gedragen veiligheidscultuur staan aan de basis van een gezond en veilig magazijn, met als resultaat steeds minder ongevallen en schades. De toepassing van de Code Gezond en Veilig Magazijn is hiervoor een waardevol en praktisch handvat dat tevens meteen de risico-hotspots van uw magazijn in kaart brengt.

In het nieuwe jaar wil de inspectiedienst SZW preventie bevorderen en herhaling van verkeerd gedrag voorkomen. Niet alleen de overtreding zal hierbij centraal staan, de inspecteurs gaan breder kijken. Zo zullen ze met werkgevers praten over hun veiligheidscultuur en halen ze goede voorbeelden op vanuit de branche.