Gevaarlijke stoffen: een gevaar of niet?

Pascal Smetsers en Hans Stegeman
evofenedex
Workshopronde 1 en 2 -

Eenderde van de ondernemers is zich niet bewust van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in het magazijn. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie SZW.

Het gaat hierbij over de opslag van gevaarlijk stoffen, maar ook over de blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene stoffen zoals dieselmotoren emissie, rook, dampen, poederstof, houtstof en chemische stoffen. De Europese Unie breidt de lijst met kankerverwekkende en mutagene stoffen steeds verder uit. Het hoge aantal slachtoffers in de Europese Unie door werken met gevaarlijke stoffen is de reden voor een intensieve campagne van de Inspectie SZW.

Pascal Smetsers en Hans Stegeman, veiligheidsadviseur bij evofenedex, leiden u door de hiervoor genoemde problematiek heen. Denk aan vraagstukken als “Welke stoffen zijn echt gevaarlijk?”, “Hoe herken je deze?”, “Wat kun je daaraan veranderen?” en “Wat voor maatregelen moet je voor je medewerkers nemen?”. Alle deelnemers van de workshop krijgen een gratis poster mee van de blootstellingsrisico’s in het magazijn.